Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków Stowarzyszenia w oparciu o bazę obiektów sportowo rekreacyjnych oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, - Organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, - Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, - Organizowanie uczniom wszystkich grup sportowych różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, - Organizowanie uczniom wypoczynku zimowego i letniego, - Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych, - Promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, - Kształtowanie pozytywnych cech charakterów i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Dane naszego OPP: