Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: - działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, - promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa, - wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia, racjonalnego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej, - rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego, - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego, - upowszechnianie tolerancji i szacunku wobec wyznawców innych religii oraz osób niewierzących, - udzielanie wsparcia i pomocy osobom i organizacjom dyskryminowanym na tle wyznaniowym, - udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, medycznym i opiekuńczym, - niesienie pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom fizycznym, jak i prawnym, - badanie współczesnych zjawisk kulturowych i ich społecznego oddziaływania, - wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności.

Dane naszego OPP: