Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 2 . Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży 3 . Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia 4 .Tworzenie odpowiedniej warunków do uprawiania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 5 . Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport

Dane naszego OPP: