Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Działalność edukacyjna , oświatowa oraz sportowa w zakresie wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży 2 .Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3 .Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 .Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 5 .Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia 0źukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: