Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji jest: 1 ) organizowanie pomocy funkcjonariuszom i żołnierzom a w szczególności funkcjonariuszom 0c15dura Ochrony Rządu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej wykonującym zadania służbowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, a także ich rodzinom, 2 ) organizowanie pomocy byłym funkcjonariuszom i żołnierzom a w szczególności byłym funkcjonariuszom 0c15dura Ochrony Rządu znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, którzy uzyskali uprawnienia emerytalne i rentowe, 3 ) organizowanie pomocy najbliższym rodzinom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy a w szczególności funkcjonariuszy 0c15dura Ochrony Rządu, 4 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa Państwa, 5 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących 0c15dura Ochrony Rządu i jego zadań, działanie na rzecz dbania o dobry wizerunek 0c15dura Ochrony Rządu, 6 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności z dziedzin ratownictwa i ochrony ludności, 7 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 8 ) pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania zgodne z celami Fundacji.

Dane naszego OPP: