Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: 1 . wszechstronnego propagowania szeroko pojętej idei sportu wśród młodzieży, 2 . aktywizowania społecznego i zawodowego młodzieży wokół szeroko pojętej idei sportu, 3 . ochrony i promocji zdrowia, 4 . rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 5 . wspierania działalności dobroczynnej, 6 . wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: