Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest: a. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez prowadzenie edukacji prozwierzęcej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prozwierzęcy lobbing, organizowanie szkoleń edukacyjnych, warsztatów i konferencji, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt. b. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt. c. Występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce. d. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez wspieranie akcji zapobiegających rozrodczości zwierząt, wspieranie akcji adopcyjnych, organizowanie pomocy materialnej dla schronisk i przytulisk. e. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: