Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin, tworzenia warunków dla ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym , podtrzymywanie i aktywizowanie w dążeniu do samodzielnego, aktywnego i niezależnego życia w swoim środowisku, a także przestrzegania wobec nich praw człowieka.

Dane naszego OPP: