Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele oświatowe: wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży, dążenie do umożliwienia dzieciom dostępu do edukacji na najwyższym poziomie i rozwijania ich aspiracji edukacyjnych, zindywidualizowane nauczanie i wychowanie, wspieranie rodzin w procesie wychowawczym, umożliwianie dziciom i młodzierzy zdobywania i pogłębiania wiary katolickiej oraz zdobywania formacji moralnej, rozwijanie kultury fizycznej i sportowej u dzieci, rozwijanie współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celow podobnych do fundacji, pomoc społeczna w tym pomoc materialna osobom gorzej sytuowanym, działania na rzecz rodziny

Dane naszego OPP: