Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem działania Amatorskiego Klubu Sportowego "Herakles" jest między innymi uprawianie sportu wyczynowego w różnych dyscyplinach , propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców, prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na działalność Klubu a także prowadzenie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej. Współpraca z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami o podobnych działaniach w kraju. Celem działalności AKS "HERAKLES" jest: a) Uprawianie sportu wyczynowego w różnych dyscyplinach. b) Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. c) Zapewnienie czynnym członkom klubu opiekę trenersko - instruktorską i lekarską w czasie zawodów. d) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w akcjach propagujących rozwój kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej. e) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców naszego środowiska. f) Zarządzanie udostępnionymi obiektami sportowymi. g) Prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na działalność Klubu. h) Prowadzenie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Dane naszego OPP: