Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest głoszenie i wcielanie w życie myśli i nauki Jana Pawła II, budowanie Jego wizji cywilizacji miłości, w szczególności poprzez troskę i pomoc bezdomnym, niezaradnym, bezrobotnym, samotnym, chorym, osobom przystosowującym się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, udzielanie pomocy duchowej załamanym i zagubionym, wspieranie instytucji rodziny w ramach założonej w tym celu Akademii Cywilizacji Miłości, atakże inicjowanie i wspieranie dzieł związanych z wyposażeniem kościoła oraz remontem budynków umiejscowionych na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie.

Dane naszego OPP: