Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspieranie holistycznego rozwoju dzieci; 2 . upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji i rozwoju dzieci oraz wiedzy psychologicznej i wychowawczej; 3 . propagowanie idei świadomego rodzicielstwa; 4 . działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 5 . propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia i odżywiania oraz profilaktyki zdrowotnej; 6 . propagowanie nowoczesnych technologii jako efektywnych narzędzi edukacji oraz aktywizacji zawodowej; 7 . działalność charytatywna; 8 . działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 . działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10 . działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 11 . działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 12 . propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności 0c15dznesu - CSR. 13 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: