Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Statutowym Fundacji są działania z zakresu: 1 . ochrony i promocji zdrowia, 2 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 3 . dzialalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 . działalności charytatywnej, 5 . ratownictwa i ochrony ludności, 6 . działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 7 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 8 . pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, 9 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: