Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci, działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci, działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, organizowanie pomocy prawnej rodzicom, których choroby dzieci bądź niepełnosprawność powstała na skutek błędów w sztuce lekarskiej, promocja działalności prawnej pro publico bono, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi, działalność w zakresie pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: