Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji: 1 ) poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielniania i readaptacji społecznej wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich; 2 ) zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się patologii społecznej; 3 ) podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin; 4 \) wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich; 5 \) promocja i organizacja wolontariatu; 6 ) przeciwdziałanie demoralizacji; 7 \) upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet; 8 ) rozwijanie aktywności postaw obywatelskich; 9 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 ) wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną środowiska i zwierząt; 11 \) ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: