Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pro Sanatio jest organizacją ukierunkowaną przede wszystkim na pomoc dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w oparciu o zasoby Uzdrowiska Gołdap. Dzięki dostępowi do nowoczesnej bazy terapeutycznej oraz niezwykłej lokalizacji pomagamy dochodzić do zdrowia dzieciom, które z powodu wad wrodzonych lub urazów mają problemy z rozwojem motorycznym. Wspieramy także inicjatywy mające na celu rozwój społeczności lokalnej, zaspokajanie potrzeb osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Pragniemy wpływać pozytywnie na zasoby przyrodnicze oraz pejzaż kulturowy Uzdrowiska Gołdap, które jest ciągle jednym z najbardziej urokliwych i nieskażonych miejsc w Polsce. Aby jak najefektywniej zrealizować nasze cele współpracujemy ściśle z Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Marzenia” w Niedrzwicy. Dzięki temu nasi podopieczni mają dostęp do różnorodnych form terapii przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu – między innymi Lokomatów, Armeo, kombinezonów Thera Suit i Thera Togs.

Dane naszego OPP: