Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe Fundacji: 1 . Celem głównym Fundacji jest: - propagowanie kultury fizycznej, - promocja sportowego trybu życia, - rozwój sportów narodowych, - wspieranie reprezentacji Polski w powyższym zakresie, - wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego, - budowanie obiektów sportowych \( stadiony, boiska, itp.\), budynków i budowli towarzyszących ( hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami. 2 . Dodatkowymi celami Fundacji jest: - promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu \(CSR\) \(Corporate Social Responsibility\) i zrównoważonego rozwoju, - integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych - tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego 0c15dznesu (CSR) \(Corporate Social Responsibility\) i public relations

Dane naszego OPP: