Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich praw, objęcia ochroną i otoczenia opieką. 2 . Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt. 3 . Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 4 . Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

Dane naszego OPP: