Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 .Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Drzewce. 2 .Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 .Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 .Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Dane naszego OPP: