Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania Stowarzyszenia są: 1 . Propagowanie aktywnego trybu życia poprzez sport, rekreację i rehabilitację ruchową. 2 . Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży. 3 . Organizacja zawodów oraz imprez turystycznych. 4 . Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.. 5 . Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i wykluczonych. 6 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 7 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 . Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych. 9 . Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 10 . Wydawanie publikacji. 11 . Rozbudzenie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu, Polski i Europy.

Dane naszego OPP: