Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspomaganie rozwoju sportu, w tym wśród osób niepełnosprawnych, na Lubelszczyźnie

Dane naszego OPP: