Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym oraz ich rodzinom. 2 . Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym. 3 . Sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. 4 . Współpraca z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do kolejnych etapów kształcenia. 5 . Prowadzenie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. 6 . Wspieranie rodzin w dążeniu do zdrowego stylu życia.

Dane naszego OPP: