Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Rząsiny; 2 ) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; 3 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; 4 ) upowszechnianie wartości chrześcijańskich.

Dane naszego OPP: