Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Fundacji Piotra Reissa jest organizacja i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na upowszechnienie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia czy wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie. Celem Fundacji jest: 1 \) UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE, 2 ) PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWEGO TRY0c068 ŻYCIA, 3 ) WSPIERANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE, 4 \) WYSZUKIWANIE I PROMOWANIE UTALENTOWANYCH SPORTOWCÓW, 5 \) PRACA NA RZECZ PROFESJONALIZACJI SPORTU W POLSCE, 6 ) PROMOWANIE WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, ORAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ KULTURĄ FIZYCZNĄ LUB SPORTEM, 7 ) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Dane naszego OPP: