Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji IRSA jest: 1 ) wspieranie i inicjowanie działalności oświatowo - kulturalnej, 2 ) wspieranie działalności naukowej i badawczej, 3 ) wspieranie działalności wystawienniczej, 4 ) wspieranie działalności wydawniczej (w szczególności czasopisma poświęconego historii sztuki pod tytułem ARTI0c068S ET HISTORIAE), 5 \) wzbogacanie zasobów bibliotek naukowych i uniwersyteckich, instytucji badawczych i muzealnych w szczególności w wyżej wymienione czasopismo, 6 ) wspieranie międzynarodowych kontaktów naukowych w zakresie kultury i sztuki. Cele Fundacji realizowane są z punktu widzenia ustawy z dnia 24.04.2003 "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", a w szczególności zawartych tam postanowień: art. 4 , ustęp 11 , art. 4 ustęp 13 , art. 4 , ustęp 22 .

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000376329
  • e-mail: irsa@irsa.com.pl
  • Adres: PLAC MATEJKI 7/8, 31-157 KRAKÓW