Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowy przedmiot działalności Fundacji: 1 ) promowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, 2 \) edukacja ekonomiczna; 3 ) propagowanie wiedzy na temat zasad i prawa obowiązującego w Unii Europejskiej; 4 ) prowadzenie działalności na rzecz promowania przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej; 5 \) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 6 ) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 7 ) propagowanie zasad życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej; 8 ) prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, w szczególności polegającej na udzieleniu wsparcie materialnego osobom pozostającym w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz udzielania osobom fizycznym wparcia w celu poprawy ich warunków życia.

Dane naszego OPP: