Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A) ROZPOWSZECHNIANIE KULTU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W DUCHU O0c03aAWIEŃ SW. FAUSTYNY, 0c37f PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W DUCHU POSŁANNICTWA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, C) KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH POSTAW ZGODNYCH Z ZASADAMI GŁOSZONYMI PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI, D) KSZTAŁTOWANIE I PROPAGOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKICH ZASAD ETYCZNYCH I MORALNYCH, E) KSZTAŁTOWANIE I PROPAGOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE ZASAD WYCHOWANIA ZGODNYCH Z POLSKA TRADYCJA RELIGIJNA I NARODOWA, F\) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, G) PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM I UZALEŻNIENIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, H\) WSPIERANIE OGÓLNOKRAJOWYCH I LOKALNYCH AKCJI NA RZECZ POMOCY RODZINIE

Dane naszego OPP: