Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem jest wychowanie poprzez sport m.in. wśród młodzieży mającej trudną sytuację materialną - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego - angażowanie do różnych form aktywności - uczestniczenie w imprezach sportowych - kształtowanie pozytywnych cech charakteru - prowadzenie specjalistycznych sekcji sportowych

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000374350
  • e-mail: uks.pcm@wp.pl
  • Adres: UL. 3 MAJA 9 C, 83-400 GARCZYN