Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez promocję wszelkich form aktywności ruchowej. 2 . Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i sportu. 3 . Prowadzenie działalności społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności. 4 . Wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000374155
  • e-mail: bozena.uroda@op.pl
  • Telefon: 77696754003
  • Adres: UL. NIEDURNEGO 15/5, 45-712 OPOLU