Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe Fundacji: 10e80. Wspieranie rozwoju badań naukowych w zakresie nauk społecznych i prawnych. 2 .Promowanie kultury i sztuki. 3 .Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży. 4 .Popieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym , oświatowym oraz upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki. 5 . Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób mających do niej utrudniony dostęp oraz osób szczególnie uzdolnionych. 6 . Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

Dane naszego OPP: