Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczególności: 0000 działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, 0000 działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt, 0000 wspierania, stwarzania wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania naturalnych instynktów, 0000 zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi, 0000 propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie, 0000 podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, 0000 udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, 0000 wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 0000 współpracę z klinikami weterynaryjnymi w celu udzielania pomocy medycznej zwierzętom.

Dane naszego OPP: