Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach i prowadzenie działalności adopcyjnej. 2 . Organizowanie schronisk zapewniających skrzywdzonym zwierzętom właściwe warunki i opiekę weterynaryjną. 3 . Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosący pomoc zwierzętom bezdomnym. 4 . Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 5 . Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji kształtującej postawy proekologicznej, pełne wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt, zarówno domowych, jak i wolno żyjących. 6 . Współpraca ze szkołami i instytucjami w celu propagowania wiedzy dotyczącej ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000372116
  • e-mail: fpbm_adopcje@wp.pl
  • Telefon: 506403514
  • Adres: UL. MODLIŃSKA 107B, 05-110 JABŁONNA