Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 2 . PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 3 . DZIAŁANIE NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, 4 . DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 6 . NAUKA EDUKACJA OSWIATA I WYCHOWANIE, 7 . KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY, 8 . KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 9 . PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 10 . UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI, 11 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

Dane naszego OPP: