Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto-wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto-we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 2 . Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie-ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 3 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4 . Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5 . Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia. 6 . Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 7 . Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 8 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Dane naszego OPP: