Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELAMI FUNDACJI SĄ: INICJOWANIE, PODEJMOWANIE I POPIERANIE WSZELKICH FORM POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH, OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, BEZROBOTNYCH I ICH RODZIN, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB Z WADĄ SŁUCHU, WZROKU, MOWY I RUCHU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA, NAUKOWA, OŚWIATOWO-KULTURALNA, WYCHOWAWCZA, CHARYTATYWNA I OPIEKUŃCZA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA , REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OCHRONA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, WOLONTARIAT, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO JAK I POPRZEZ WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ I STOPIEŃ SCHORZENIA.

Dane naszego OPP: