Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kultywowanie i promowanie polskiego folkloru, szczególnie dziecięcego, oraz jego popularyzacja w kraju i za granicą. 2 . Kształtowanie postaw patriotycnych, szczególnie wśród młodzieży i dzieci. 3 . Działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez promowanie kultury polskiej w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej. 4 . Propagowanie folkloru państw członkowskich Unii Europejskiej. 5 . Upowszechnianie społecznie pozytywnych wzorców aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży. 6 . Aktywizowanie osób niepełnosprawnych do udziału w życiu kulturalnym.

Dane naszego OPP: