Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOSC W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU, EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM OCHRONY I PIELEGNACJI ZWIERZAT.WSPIERANIE SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIASTA POLANICY - ZDROJU I POWIATU KŁODZKIEGO A W SZCZEGÓLNOSCI POPRZEZ DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAZONEGO,ZINTEGROWANEGO I INNOWACYJNEGO ROZWOJU OPARTEGO NA ODDOLNYCH INICJATYWACH I DZIAŁANIU MIESZKANCÓW WYKORZYSTUJAC NOWE TECHNOLOGIE, POTENCJAŁ ORAZ ZASOBYLUDZKIE DO ROZWOJU SWOJEJ MIEJSCOWOSCI, EDUKACJE I PODNOSZENIE WIEDZY NA TEMATPRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA I PIELEGNOWANIA ZWIERZAT.ZWALCZANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT, 0c068DOWA SCHROISKA DLA ZWIERZĄT, ROZWÓJ WOLONTARIATU, WSPÓŁPRACA Z ORGAIZACJAMI PROZWIERZĘCYMI W KRAJU I ZAGRANICĄ, (PATRZ STATUT)

Dane naszego OPP: