Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz ich rodzin, jako określonej grupy podmiotów wyodrębnionej w stosunku do społeczeństwa ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i-lub materialną z przyczyny odrębnych trudności i potrzeb doświadczanych wskutek cukrzycy insulinozależnej typu 1. Świadczenia z tej działalności dają lepszy skutek, gdy ich odbiorca osobiście uczestniczy w celowo zintegrowanym środowisku powiększając przez to swoje korzyści odbiorcy świadczeń w porównaniu do uzyskiwanych w środowiskowej alienacji. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie sfery społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w związku z potrzebami rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, chorobą nieuleczalną.

Dane naszego OPP: