Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe Fundacji: 1 ) promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży; 2 ) walka ze zjawiskiem dopingu w sporcie dzieci i młodzieży; 3 ) krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei Fair Play w rywalizacji sportowej i pozasportowej; 4 ) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia; 5 ) wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury; 6 ) uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kulturę i sztukę; 7 ) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla dóbr tradycji i kultury; 8 \) ochrona dziedzictwa kulturowego; 9 ) rozwijanie w dzieciach i młodzieży wrażliwości społecznej; 10 ) integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; 11 ) promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej; 12 ) rozwijanie współpracy między różnymi grupami społecznymi; 13 ) kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka; 14 ) upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: