Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .PROWADZENIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH NA RZECZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN. 2 .ROZWIĄZYWANIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW CZŁONKÓW RODZIN W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH \(NARKOTYKI, ALKOHOL\) I OD INNYCH UZALEŻNIEŃ, W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W ZAKRESIE PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH. 3 .PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH, TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH, DOTYCZĄCYCH PRZYCZYN I SKUTKÓW UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ZWIĄZANEJ Z ICH UŻYWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE. 4 .PROWADZENIE DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ KULTURALNYCH NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY. 5 .ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE. 6 .REPREZENTOWANIE INTERESÓW RODZIN Z PROBLEMAMI OKREŚLONYMI W PKT 2 NA ZEWNĄTRZ. 7 .ZRZESZANIE CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (NARKOTYKI, ALKOHOL) I OD INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE, W CELU ICH SPOŁECZNEJ INTEGRACJI I OCHRONY INTERESÓW.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000363677
  • e-mail: wm.spr.sukurs@op.pl
  • Telefon: 895273344
  • Adres: UL. KOPERNIKA 45, 10-512 OLSZTYN