Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji Diabeciaki 1 . opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia, 2 . informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin, 3 . przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi, 4 . zwiększanie szans zawodowych młodych diabetyków, 5 . współpraca z oddziałami i poradniami diabetologicznymi: a) poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży, b) finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, 6 . działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań a\) prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej, 7 . organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w tym młodych diabetyków, 8 . działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m. in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym 9 . współpraca z innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży do 25 roku życia. 10 . upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych, środowiskowych:

Dane naszego OPP: