Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby nie poddającej się leczeniu przyczynowemu, szczególnie choroby nowotworowej, poprzez roztoczenie opieki domowej nad osobami, u których zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego. Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych. Integrowanie osób gotowych nieść pomoc osobom chorym, ich rodzinom. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na rzecz członków stowarzyszenia oraz całej społeczności lokalnej. Propagowanie idei i metod niesienia opieki osobom ciężko chorym znajdującym się w terminalnym okresie choroby. Gromadzenie i wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjno- rehabilitacyjnego. Szkolenie wolontariuszy, pielęgniarek, lekarzy oraz członków rodzin osób chorych z zakresu opieki paliatywnej. Gromadzenie środków potrzebnych do realizacji celów Hospicjum poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Hospicjum. Współpracowanie z władzami państwowymi i samorządami, placówkami służby zdrowia, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, którym idea Hospicjum jest bliska.

Dane naszego OPP: