Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy społecznej znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i wymagającym wsparcia członkom rodzin funkcjonariuszy i pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również byłym funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Urzędu Ochrony Państwa posiadającym ustalone prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz członkom ich rodzin w zakresie: 1 \) leczenia lub rehabilitacji; 2 ) rozwiązywania problemów wynikających ze zdarzeń losowych; 3 \) rozwoju edukacyjnego dzieci.

Dane naszego OPP: