Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia Sportowego "Park Tenisowy Olimpia” jest tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków Klubu oraz do stałego podnoszenia ich poziomu sportowego. Równorzędne cele to: a. popularyzacja kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej krzewienia zamiłowania do ich uprawiania przez dzieci i młodzież, osoby starsze, jak również osoby niepełnosprawne, b. ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, c. promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play, d. organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych), e. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych, f. wspieranie i promocja młodych utalentowanych sportowców, g. propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości, h. kształtowanie pozytywnych cech charakteru członków, i. promowanie i organizacja wolontariatu, j. organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych - obozy stacjonarne wyjazdowe.

Dane naszego OPP: