Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ratowanie życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na nowotwory krwi i choroby pokrewne. 2 . Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o krwiodawstwie, krwiolecznictwie i przeszczepach szpiku kostnego. 3 . Promocja i poprawa ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego. 4 . Tworzenie i promocja programów zapobiegania i zwalczania chorób krwi. 5 . Tworzenie i popularyzacja programów poprawy zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie chorób krwi. 6 . Promowanie krwiodawstwa w społeczeństwie polskim i za granicą. 7 . Integracja środowisk promujących programy ochrony zdrowia i poprawy zdrowotności, także wspierających działania instytucji i organizacji charytatywnych. 8 . Wspierania ośrodków medycznych przygotowujących i dokonujących zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. 9 . Ustanowienie stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców według "Regulaminu przyznawania stypendium młodym sportowcom". 10 . Objęcie opieką małoletniej Liliany Olszewskiej (córki Agaty Mróz- Olszewskiej) poprzez założenie funduszu celowego wspierający jej rozwój.

Dane naszego OPP: