Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: a. pomoc społeczna, polegająca w szczególności na zaspokojeniu potrzeb bezdomnych w zakresie mieszkania, utrzymania, terapii, resocjalizacji, przygotowania zawodowego oraz ich zatrudnienia, b. działalność dobroczynna i charytatywno-opiekuńcza, c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, d. promocja i organizacja wolontariatu, e. dokonywanie inwestycji przeznaczonych na zakłady charytatywno- opiekuńcze oraz prowadzenie działalności wspomagającej prawnie, szkoleniowo, informacyjnie, organizacyjnie i finansowo placówki charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez Zgromadzenie Braci Albertynów.

Dane naszego OPP: