Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe Fundacji: 1 . prowadzenia działalności w zakresie zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci; 2 . prowadzenia działalności o charakterze zdrowotnym, charytatywnym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, ekologicznym oraz edukacyjnym, w tym w szczególności w zakresie edukacji patriotycznej i obronnej; 3 . niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 4 . szerzenia w społeczeństwie świadomości kulturalnej, artystycznej oraz ekologicznej, jak również propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w skali krajowej jak również wspólnotowej.

Dane naszego OPP: