Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa, oraz ich rodzeństwu, rodzicom lub prawnym opiekunom. 2 ) Reprezentowanie osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. 3 ) Integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa. 4 ) Prowadzenie działalności pożytku publicznego tj. działalności społecznie użytecznej w tym w szczególności w formie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dane naszego OPP: