Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia są wyłącznie działania na rzecz członków Stowarzyszenia, rozumianego jako klub sportowy, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego młodzieży, w szczególności piłki nożnej oraz stworzenie masowego i amatorskiego uprawniania tej dyscypliny sportu, poprzez: 1 ) organizację sekcji i szkolenia sportowego, otoczenia opieką zawodników oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju piłki nożnej, 2 ) troszczenie się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy, 3 ) organizację różnego rodzaju zawodów własnych i imprez sportowych, 4 ) propagowanie rozwoju kultury fizycznej, aktywnie uczestnicząc w realizacji programów środowiskowych gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych jak też międzynarodowych, 5 \) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, 6 ) zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację i konserwację, 7 ) współdziałanie w zakresie rozwoju piłki nożnej z własnymi instytucjami oraz organizacjami, 8 ) podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Dane naszego OPP: