Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 2 . działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem; 3 . uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin; 4 .propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie; 5 . zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem 6 . działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmem. 7 . działanie na rzecz upowszechniania sportu, kultury fizycznej, a także turystyki wśród osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem oraz ich rodzin; 8 . działanie na rzecz upowszechniania kultury, rozwijania działalności artystycznej oraz edukacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem.

Dane naszego OPP: